Prevence proti výskytu vztekliny

Každoročně se ve vytipovaných lokalitách provádí orální vakcinace lišek (a to i přesto, že ČR je od 2004 vztekliny prostá). Princip spočívá v podání očkovací látky ukryté v plastikové ampulce uvnitř vhodné návnady. Při konzumaci návnady a prokousnutí plastikového obalu přichází živý očkovací virus do styku se sliznicí dutiny tlamy a hltanu a navodí stav imunity. Vakcinace se provádí kladením vakcín nejčastěji zabalených v návnadě z rybího tuku (letecky či ručně), přibližně 12–15 návnad na km2.

Prevenci proti vzteklině u lidí představuje podávání vakcíny lidem v rizikových profesích, očkování domácích zvířat a vyhýbání se neznámým zvířatům. V ČR a většině vyspělých států je standardem očkování každého člověka, kterého pokousala volně žijící šelma nebo pes a kočka, a u něhož není možné jednoznačně vyloučit vzteklinu (zpravidla proto, že zvíře se nepodařilo zavčas odchytit). Očkování při důvodném podezření na infekci vzteklinou nelze v Česku odmítnout.

Naše legislativa chovatelům nařizuje zajistit, aby bylo neprodleně veterinárně vyšetřeno zvíře, které pokousalo člověka nebo s ním přišlo do přímého kontaktu způsobem nebo za okolností, které mohou vyvolávat podezření z onemocnění vzteklinou. Na veterinární vyšetření je nutné zvíře přinést v den pokousání a poté také 5. den od pokousání. Termín druhého vyšetření je stanoven právě z toho důvodu, že virus se vylučuje do slin 2–4 dny než se projeví první klinické příznaky. Nejeví-li pes (či jiné vyšetřované zvíře) žádné nervové příznaky ani 5. den po pokousání je možnost přenosu infekce vztekliny na člověka vyloučena.

Dále má každý chovatel povinnost zajistit, aby byli psi a některá další zvířata držená v zajetí, zejména liška, jezevec, kuna, ve stáří od 3 měsíců do 6 měsíců vakcinováni a poté vždy jednou za rok revakcinováni proti vzteklině.


kontakt: vzteklina { zavináč } dokapsy.cz     |     hostováno na dokapsy.cz | Hledáte Jiný Web?