Rozšíření vztekliny

Vzteklina je rozšířena téměř na celém světě. O výskytu vztekliny na území Čech jsou dochovány zprávy již z období těsně po 1. světové válce. Ve dvacátých letech minulého století bylo u nás ročně laboratorně potvrzeno 400 až 600 případů vztekliny. Z toho připadalo asi 86 % na psy. V období 1919–1937 zemřelo na vzteklinu v Československu celkem 132 lidí a téměř 25 000 jich bylo léčebně očkováno v Pasteurově ústavu v Praze. Částečný pokles výskytu nastává po započetí dobrovolného očkování, avšak zlepšení nastalo po roce 1953, kdy bylo zavedeno povinné bezplatné očkování psů, což nákazovou situaci podstatně změnilo a těžiště nákazy se přesunulo do volné přírody.

Vlivem zvyšujícího se výskytu vztekliny lišek ve střední Evropě, dosáhla vzteklina v ČR největšího geografického rozšíření v osmdesátých letech 20. století. S výjimkou několika málo okresů byla rozšířena na celém území republiky. Maximální výskyt byl zaznamenán v roce 1984, celkem 2232 případů, z toho 2052 bylo u lišek. K výraznému poklesu dochází počátkem 90.let po zavedení orální vakcinace lišek.

Od zavedení orální vakcinace v roce 1989 měl výskyt vztekliny v ČR výrazně sestupnou tendenci. V roce 2001 bylo registrováno již jen 35 případů a v roce 2002 pouze 3 případy vztekliny u lišek v okrese Trutnov. Od této doby nebyla již vzteklina na našem území diagnostikována. ČR tak splnila kritéria pro přiznání statutu nákazy prostého státu. Tato skutečnost byla deklarována ve věstníku OIE Disease Information č. 30 z 23. června 2004. Také v roce 2004 zůstalo území ČR vztekliny prosté. V květnu 2005 byla v okrese Vyškov diagnostikována vzteklina u netopýra hvízdavého (Pipistrellus pipistrellus). U nás se jedná historicky o čtvrtý případ vztekliny netopýra – první výskyt byl v roce 1994 a další dva případy v roce 1999. Vzteklina netopýrů (jedná se opět o evropský netopýří virus) je považována za specifickou variantu nákazy a jejím výskytem není dotčen statut vztekliny prostého státu dle kritérií OIE. U pozemních obratlovců se vzteklina v ČR nadále nevyskytuje a nebyla registrována ani v letech 2005 a 2006.


kontakt: vzteklina { zavináč } dokapsy.cz     |     hostováno na dokapsy.cz | Hledáte Jiný Web?