Vzteklina u lidí

Inkubační doba u lidí trvá 10 dnů až 6 měsíců a stejně jako u zvířat je závislá na infekční dávce, kmenu viru, vnímavosti jedince a místě pokousání.

Projevuje se atypickým chováním s příznaky absence strachu spolu se záchvaty zuřivosti, bolest při použití motorického svalstva, zvýšená či nadměrná produkce slin, hydrofobie (strach z vody), nadměrná vzrušivost a další poruchy osobnosti. Zmiňovaná hydrofobie je následek ochrnutí polykacích svalů. Smrt nakaženého jedince po té nastává v kómatu za současné paralýzy všech svalů.

V případě pokousání neznámým zvířetem, by mělo být ve spolupráci s majitelem okamžitě zjištěno, zda bylo v posledním roce očkované proti vzteklině. V obou případech by ale bylo nejlepší, kdyby majitel nejpozději druhý den po pokousání zvíře vzal a došel s ním k veterináři, případně bylo odchyceno a vyšetřeno. Vyšetření zvířete probíhá změřením tělesné teploty a vyšetřením oči (při vzteklině zornice nereagují na světlo). Vyšetření je třeba opakovat také pátý den po kousnutí. Pokud zvíře není možné vyšetřit, případně je vzteklina je potvrzena (či výsledek vyšetření je nejistý), je zahájeno očkování protivzteklinovým sérem. Tyto injekce se podávají po čtyřicet dní do krajiny břišní. K očkování je možno v určitých případech přikročit i později, obvykle má nakažený šance na vyléčení, začne-li se do týdne po pokousání – nicméně riziko neúspěchu léčby s rostoucí prodlevou stoupá. Pokud je očkování úspěšné, imunizovaný organismus zlikviduje infekci dříve, než pronikne do mozku. První očkování zavedené Louisem Pasteurem představovalo 14 dávek vakcíny, současná moderní metoda používá jednu dávku séra a 5 dávek vakcíny.

Nakažení člověka vzteklinou a propuknutí příznaků znamenalo až do nedávné minulosti téměř jistý rozsudek smrti. V poslední době však moderní experimentální medicína vyvinula nové léčebné postupy. Jejich hlavním principem je umělé navození kómatu a aplikace silných dávek virostatik a látek chránících mozek. Jedná se o dlouhodobý a nákladný léčebný proces vyžadující navíc dlouhou rekonvalescenci. Celý postup dosud nebyl náležité vyzkoušen, takže nelze ještě vynést dostatečné zhodnocení, navíc nákladnost celého léčení prakticky vylučuje, aby se v nejbližších desetiletích rozšířil mimo nejbohatší země světa – nicméně představuje novou naději.


kontakt: vzteklina { zavináč } dokapsy.cz     |     hostováno na dokapsy.cz | Hledáte Jiný Web?