Virus vztekliny

Řád: Monogevirales
Čeleď: Rhabdoviridae
Rod: Lyssavirus

Virus vztekliny je RNA obalený virus střední velikosti (180×70μn), viriony svým tvarem připomínají projektil. Vir je původcem vztekliny – akutního, téměř ve všech případech smrtelně probíhajícího onemocnění zvířat i člověka.

Uvnitř je jednovláknitá, lineární RNA s negativní polaritou, která se na celkové hmotnosti virionu podílí 1–2 %. Perikapsidální obal nese peplomery dlouhé asi 7 μn. Strukturální protein nukleokapsidy se nazývá antigen N a je společný všem virům z rodu Lyssavirus. Lze jej prokázat komplementfixačním testem nebo imunoflurorescencí. Povrchový glykoprotein, antigen G, je typově specifický a na základě rozdílů v jeho stavbě se virus vztekliny dělí do 6 sérotypů.

Virus vztekliny je neurotropní, má afinitu k nervové tkáni. Do buňky vstupuje přes acetylcholinový receptor. Replikuje se v cytoplasmě infikovaných buněk a dozvává pučením přes cytoplasmatickou membránu. Virové proteiny pak tvoří intracytoplas­matické inkluze viditelné ve světelném mikroskopu, tzv. Babes-Negriho tělíska. Jejich přítomnost je patognomickým znakem pro vzteklinu, nicméně v histologických preparátech se vyskytují asi jen v 50 % případů vztekliny. Nejčastěji se Negriho tělíska nacházejí v pyramidálních buňkách a dále v Purkyňových buňkách mozečku.

Sérotypy:
sérotyp 1 – klasický virus vztekliny: vyskytuje se u domácích i divokých zvířat na celém světě
sérotyp 2 – Lagos bat – vyskytuje se v Africe, u člověka vyvolává onemocnění jen vzácně
sérotyp 3 – Mokola – vyskytuje se v Africe, u člověka vyvolává onemocnění jen vzácně
sérotyp 4 – Duvenhage – vyskytuje se v Africe, u člověka vyvolává onemocnění jen vzácně
sérotyp 5 – European bat lyssavirus, EBL 1, Evropský netopýří virus 1
sérotyp 6 – European bat lyssavirus, EBL 2, Evropský netopýří virus 2
sérotyp 7 – Australian bat lyssavirus, Australský netopýří virus

Mezi jednotlivými sérotypy dochází ke zkřížené imunitě a vakcína proti klasickémi viru vztekliny chrání do značné míry i proti ostatním sérotypům.


kontakt: vzteklina { zavináč } dokapsy.cz     |     hostováno na dokapsy.cz | Hledáte Jiný Web?