Vznik původ a příznaky vztekliny

Virus je vylučován prakticky jen slinami, přičemž ve slinách se vyskytuje 3–5 dní před prvními klinickými příznaky. K infekci dochází většinou poraněnou kůží, například pokousáním. Po setkání organismu s virem, se vir dostane do tkáně, kde se rozmnoží a šíří se nervovými drahami do centrální nervové soustavy (dále jen CNS).

Ve svalovině v místě pokousání se virus částečně pomnoží a šíří se nervovými drahami (tzv. „axonálním transportem“) do CNS. Tam se virus začne výrazně množit, způsobí nehnisavou meningoencefalitidu a dojde ke klinickým příznakům. Na tom, za jak dlouho se patogen dostane do CNS záleží, jak daleko je poranění od mozku. Inkubační doba je v průměru 2 – 4 týdny (max. 15 měsíců u koně, min. 5 dnů u psa) a je závislá na množství viru, místě pokousání, kmenu viru a vnímavosti zvířete (resp. imunitní stav hostitele). Z CNS se šíří virus dále do slinných žláz, rohovky a parenchymatózních orgánů – to způsobí že jsou infekční i sliny už 5 dní před postižením mozku.

Průběh onemocnění u zvířat bývá obvykle klasifikován podle charakteru příznaků jako zuřivá či tichá forma. Často může docházet k vykazování smíšených projevů obou forem průběhu onemocnění vzteklinou. Léčení zvířat se neprovádí a nechávají se utratit.

Zuřivá forma probíhá ve třech stádiích:

  1. stádium počáteční (prodromální) – trvá 1–3 dny, kdy nastupují změny chování, deprese, paréza hltanu (nemožnost polykat, tvorba slin). U zvířete se projevují příznaky ospalosti, fotofobie (zvíře je citlivé na světlo), ztráta plachosti.
  2. stádium excitační (iritační) – trvá 3 dny, zvíře se dostává do záchvatů zuřivosti, nastupuje agresivita, nemocné zvíře napadá jiná zvířata či lidi. Vrhá se na stěny, okusuje a polyká nepoživatelné předměty (např. kameny), projevuje se výrazně zvýšené slinění, kdy se zvířata škrábou až do masa. Dochází k šilhání, projevuje se paralýza hlasivek změnou hlasu, na jednom oku je mydriáza (rozšíření zornic) a na druhém mióza (zúžení zornic). Typické je narušení reflexů hlavových nervů a obrna lícního nervu.
  3. stádium paralytické – trvá 4–5 dní, během kterých nastává ochrnutí pánevních končetin, močového měchýře, konečníku, hrudních končetin a následný úhyn. Smrt nastává v důsledku paralýzy dechového centra. Ke konci stádia tělesná teplota klesá pod normál.

Tichá forma probíhá prakticky pouze ve dvou stadiích, kdy exitační stádium chybí a první stadium počáteční přechází bez projevů agresivity přímo do stadia paralytického.

Epidemiologicky je u nás velmi závažná vzteklina koček vzhledem k velkému rozšíření těchto zvířat a jejich polodivokému způsobu života s překrýváním teritoria s liškou. U koček se mnohem častěji vyskytuje zuřivá forma vztekliny s dominující agresivitou. Často dochází k aktivnímu napadání, poškrábání a pokousání i několika osob, které se vyskytnou v okolí nemocného kočky.


kontakt: vzteklina { zavináč } dokapsy.cz     |     hostováno na dokapsy.cz | Hledáte Jiný Web?